تماس با ما

فروشگاه بامبینو اصفهان

آدرس فروشگاه بامبینو اصفهان

تلفن

شعبه یک: آپادانای اول، نبش کوچه 14، شعبه 1 مرکزی                                                                            36622255-031

شعبه دوم: خیابان فلسطین، جنب استخر بهار                                                                                        32232870-031     

شعبه سوم: رهنان، فلکه شاهد، ابتدای شهیدان غربی، سمت چپ                                                               33341191-031

تماس با ما