چطور بفهمیم فرزندمان روند تکامل طبیعی را دارد؟

چطور بفهمیم فرزندمان روند تکامل طبیعی را دارد؟ رشد کودک از بدو تولد تا سن پنج سالگی به چه صورت است؟ چه علایمی دارد که بفهمیم رشد کودک ما به صورت نرمال و طبیعی طی می شود؟ میزان خواب و فعالیت نوزاد در هر مرحله به چه مقداری است؟ 

مراحل رشد کودک

مراحل تکامل و رشد طبیعی کودک

مراحل رشد کودک به چه صورت است، در قسمت های زیر به بررسی این موضوع پرداخته ایم تا اطلاعات شما نسبت نوزاد تان بالاتر برود:

1- ابتدای تولد:

بیشتر اوقات خوابیده است می تواند شیر بخورد و با هر چیز ناراحت کننده ای گریه می کند.

2- شش هفتگی:

اشیا را نگاه می کند. وقتی با او صحبت می کنیم شروع به تبسم می کند. روی شکم می خوابد. وقتی او را از حالت خوابیده می نشانیم، گردن خود را نمی تواند راست بگیرد (گردن نمی گیرد)

3- سه ماهگی: 

خود به خود می خندد. چیز متحرک را با چشم دنبال می کند. گردن می گیرد. وقتی چیزی در دست او می گذارید آنرا می گیرد.

4- شش ماهگی:

با کمک می نشیند. چیزی را از دست به دست دیگر می دهد.

5- هفت ماهگی :

اکثرکودکان :

* بدون کمک می نشیند
* با حرکتی جارویی شکل خود را بطرف اشیا می کشد
* اصوات را تقلید می کند

و نیمی از کودکان :

* سیلاب ها را کنار هم می گذارد و صداهایی شبیه یک لغت می سازد
* آغاز خزیدن یا خود را به جلو کشیدن

و تعداد کمی از کودکان :

* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
* دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
* اشیا را به هم می کوبد

6- هشت ماهگی :

اکثرکودکان :

* به هر دو والدین دادا و ماما خطاب می کند (اختصاصی نیست)
* آغاز خزیدن
* اشیا را از یک دست به دست دیگر می دهد

و نیمی از کودکان :

* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
* بخوبی می خزد
* به اشیا اشاره می کند

و تعداد کمی از کودکان :

* خود را برای ایستادن به حالت کشیده در می آورد، دور خانه می گردد
* اشیا را با شست دست و انگشتان بر می دارد (حالت نیشگونی)
* در خواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد

7- نه ماهگی :

نه ماهگی به خوبی می نشیند. می خزد و تلاش می کند که بایستد و ماما و بابا میگوید. با دست بای بای می کند. بطری شیر خود را می تواند با دست بگیرد و نگه دارد.

اکثرکودکان :

* سیلاب ها را کنار هم می گذارد و صدا های شبیه یک لغت می سازد
* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد

و نیمی از کودکان :

* برای برداشتن اشیا از حرکت شست در مقابل انگشتان استفاده می کند (حرکت نیشگونی)
* با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق می گردد
* اشیا را بهم می کوبد

و تعداد کمی از کودکان :

* به والدین اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند

8- ده ماهگی :

اکثرکودکان :

* دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
* اشیا را با حرکت نیشگونی بر می دارد
* بخوبی می خزددور خانه می گردد

و نیمی از کودکان :

* به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
* به نام خود جواب می دهد و مفهوم کلمه نه را می فهمد
* درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد

و تعداد کمی :

* با فنجان می نوشد
* برای چند ثانیه بدون کمک می ایستد
* می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد

9- یازده ماهگی :

اکثرکودکان :

* به والدین اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
* برای چند ثانیه می تواند بدون کمک بایستد

و نیمی از کودکان :

* حرکات دیگران را تقلید می کند
* می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
* دستورات ساده را می فهمد

و تعداد کمی از کودکان :

* بافنجان می نوشد
* به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
* در حالت ایستاده خم می شود

10- دوازده ماه یا یک سالگی :

وقتی دست او را می گیرید راه می رود. چند کلمه می گوید. کمک می کند تا به او لباس بپوشانید.

و اکثرکودکان :

* حرکات دیگران را تقلید می کند
* اصواتی شبیه لغت از دهان خارج می کند
* درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد

و نیمی از کودکان :

* به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
* چند قدم بر می دارد
* دستورات ساده را می فهمد و به آن ها پاسخ می دهد

و تعداد کمی از کودکان :

* با مداد رنگی خط می کشد
* بخوبی راه می رود
* به غیر از دادا و ماما 2 کلمه دیگر هم می گوید

11-هجده ماهگی:

خوب راه می رود. از پله ها بالا می رود. کتاب را به صورت چند برگ چند برگ ورق می زند (البته پاره هم می کند.) می تواند حدود 10 کلمه را بگوید تا اندازه ای خودش غذا می خورد.

12- دو سالگی:

خوب می دود به تنهایی از پله ها بالا و پایین می رود. کتاب را یک برگ یک برگ ورق می زند. لباسهای ساده را خودش می پوشد و جملات دو یا سه کلمه ای می سازد. نیاز به دستشوئی را می گوید.

13- سه سالگی:

سه چرخه سوار می شود. خودش لباس می پوشد ولی دکمه ها را نمی تواند ببندد. تا 10 شماره می شمارد کلمات جمع را می تواند بکار برد. سئوال می کند. خودش غذا می خورد.

14- چهار سالگی:

با پاهای متناوب از پله ها بالا و پایین می رود (قبلا“ یک پا یک پا این کار را می کرده است.) یک توپ را می تواند بالا بیندازد روی یک پا می ایستد (لی لی می کند.) یک رنگ را حد اقل می شناسد. دست و صورت خود را خودش می شوید. برای شستشو در دستشوئی کمک می گیرد.

15- پنج سالگی:

از شکل یک مثلث می تواند کپی کند و آنرا رسم کند. توپ را می گیرد و پرت می کند، چهار رنگ را می شناسد. بدون کمک لباسهایش را می پوشد و درمی آورد.

حالا اگه کوچولوی شما از این قواعد عقب تر بود کی به پزشک مراجعه کنیم؟
جواب برمیگرده به هفته قبل، اگه کودک هم تکلمش عقب تر بود هم حرکتش باید به پزشک مراجعه کنید. هرچه زودتر بهتر! چون ممکنه علتش کم کاری تیروئید باشد و با دارو به سادگی درمان بشود. اما اگه بی توجهی بشه خدایی ناکرده کوچولو شما از هم سن هاش عقب می افتد.

جهت مشاهده آدرس های نمایندگی های بامبینو بر روی سیسمونی اصفهان کلیک کنید.