کرونا و بچه ها

آیا کرونا ویروس با کودکان و نوزدان مهربان تر است؟

زمانی که آمار جهانی ابتلا و مرگ افراد بر اثر ویروس کرونا را مشاهده می کنیم، کودکان و نوزادان سهم بسیار بسیار کمی را به خود اختصاص داده اند. به گونه ای که در آمارهای اصلی از ان چشم پوشی می شود. آیا این بدان معناست که باید از ابتلای کودکان و نوزادان نسبت به …

آیا کرونا ویروس با کودکان و نوزدان مهربان تر است؟ ادامه »